LoonkompasNL, eindelijk inzicht in uw werkelijke kostprijs.
Deze webapplicatie geeft u de mogelijkheid om uw werkelijke loonkosten inzichtelijk te maken door gebruik
te maken van uw eigen bedrijfsspecifieke percentages.
Daarnaast wordt er voor uw werknemer een Bruto-Netto berekening gemaakt die u kunt afdrukken.
LoonkompasNL maakt gebruik van de laatste wettelijke en CAO percentage's.
Uitleg over de diverse kostprijselementen kunt u vinden in de toelichting van de ABU.
Belangrijk:
Bij het berekenen van sociale premies over de reserveringen wordt hier wel rekening gehouden met de eventuele aftrekposten,
aanvulling ZW en PLUS pensioen, de kostprijs is hierdoor nauwkeuriger.
Ontwikkeld door Opstap personeelsdiensten, de specialist in Bouw-, Schilder-, en Afbouwbranche.  
Minimum lonen
Hoe hoog is het wettelijk minimum loon?
De hoogte van het minimumloon hangt tot de leeftijd van 22 jaar af van uw leeftijd.
De overheid past de bedragen van het minimumloon 2 keer per jaar aan de ontwikkeling van de gemiddelde cao-lonen
in Nederland aan, dit gebeurt op 1 januari en 1 juli.
De bedragen in de tabellen zijn brutobedragen.
Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van belasting en de premies die op uw loon worden ingehouden.
Minimum lonen bruto per 1 januari 2021.
leeftijd
per week per dag 37,5 uur 40 uur 38 uur
21
388,80 77,76 10,37
20
311,05 62,21 8,29
19
233,30 46,66 6,22
18
194,40 38,88 5,18
17
153,60 30,72 4,10
16
134,15 26,83 3,58
15
116,65 23,33 3,11
Bron : www.rijksoverheid.nl
 
Bedrijfsspecifieke percentages
Invullen
versie 2021
WGA-lasten
ZW-lasten
Totaal gedifferentieerde premie Whk
Arbodienst per dag
per dag
Verzuim (Deta)
Indirecte uren (deta)
Verzekeringen
Administratiekosten
Transitievergoeding
Feestdag doorbetalen ?
Contractvorm
CAO percentage's Tech.(II)
Adm (I)
Vaste percentage's wettelijk
Perc.
Aanvulling ZW - Werkgever
WW/AWF
Aanvulling ZW - Werknemer 1,33%
0,58%
ZVW 7,00%
Wachtdagcompensatie 1,16%
0,71%
WAO basis
7,53%
WG
WN
Reserveringen
Pensioen Basis 2,60%
0,00%
Vakantiedagen
10,82%
Pensioen Plus 8,00%
4,00%
Feestdagen
2,61%
Franchise pensioen 7,01
Kort verzuim
0,60%
Scholing 1,02%
Vakantiebijslag
8,33%
Sociaal Fonds 0,075%
 
Invullen
Datum :
Uitzenden/Deta
Technisch/Administratief
Fase
Pensioen fase A
(J/N)
Weekverloning ?
(J/N)
Bruto uurloon
Loonkosten per uur :
Minimum loon :
Aantal uren
Netto per periode :
* controle bij 37,5, 38 en 40 uur per week !
Aantal dagen
Loonsomfactor :
Bruto vergoeding
Contract
Netto vergoeding
Leeftijd
Jaar
Loonheffingskorting
Loonkosten
Perc.
Grondslag
Tabel Kosten
Loon Bruto loon
Wachtdagcompensatie
Totaal loon (A)
Reserveringen Vakantiedagen
Feestdagen
Kort verzuim
Totaal reserveringen (B)
Vakantiebijslag Vakantiebijslag
Totaal vakantiebijslag (C)
Totaal
Overig Bruto vergoeding
Aftrekposten heffingsloon Inhouding Aanvulling ZW
Inhouding Pensioen Werknemer
Heffingsloon
Werkgeverslasten (CAO) Aanvulling ZW Werkgever
Pensioen Werkgever
Scholing
Sociaal Fonds
Netto vergoeding
Werkgeverslasten WAO/WIA + kinderopvang
(soc. premies) WW
Whk (- Inhouding WGA -WN)
ZVW
Totaal D
Opslagen Arbodienst per dag
Verzuim
Indirecte uren
Verzekeringen
Administratiekosten
Transitievergoeding
Totaal
Aan deze berekening kunnen geen rechten ontleend worden.
 
Proforma berekening
Auto van de zaak
Datum :
Bruto uurloon
Cataloguswaarde
Bruto vergoeding
Percentage
Aantal uren
Eigen bijdrage
Aantal dagen
Geboortedatum
Loonheffingskorting
Berekening
Percentage
Bedrag
Netto
Loon
Wachtdagcompensatie
Bruto vergoeding
Fiscale bijtelling auto
Eigen bijdrage auto
Inhouding ZW
Heffingsloon
Loonheffing
Inhouding WGA
Netto vergoeding
Netto loon
Reserveringen
Vakantiedagen
Kort verzuim
Vakantietoeslag
Aan deze berekening kunnen geen rechten ontleend worden
ABU