LoonkompasNL is het instrument voor een correcte verloning.
Dit tabblad moet nog gevuld worden met informatie !
Ontwikkeld door Opstap B.V.
Minimum lonen
Hoe hoog is het wettelijk minimum loon?
De hoogte van het minimumloon hangt tot de leeftijd van 22 jaar af van uw leeftijd.
De overheid past de bedragen van het minimumloon 2 keer per jaar aan de ontwikkeling van de gemiddelde cao-lonen in Nederland aan.
Dit gebeurt meestal op 1 januari en 1 juli.
De bedragen in de tabellen zijn brutobedragen.
Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van belasting en de premies die op uw loon worden ingehouden.
Minimum lonen bruto per 1 januari 2021
leeftijd
per week per dag per uur
21
387,70 77,54 10,37
20
310,15 62,03 8,29
19
232,60 46,52 6,22
18
193,85 38,77 5,18
17
153,15 30,63 4,10
16
133,75 26,75 3,58
15
116,30 23,26 3,11
Bron : www.rijksoverheid.nl
Bedrijfsspecifieke percentage's
WGA
ZW-Flex
Totaal gedifferentieerde premie Whk *
De premiepercentage's ontvangt u in een
beschikking van de Belastingdienst !
Opslagen dagen
Verzuim
Werkbare dagen netto
Weer-/vorstdagen
Niet werkbare dagen
Overig (wettig verzuim/leegloop)
Vakantiedagen
Feestdagen 5
Overige opslagen
Roostervrije dagen 10
Verzekeringen
Verzuim
Administratiekosten
Weer-/vorstdagen
Transitie
Overig (wettig verzuim/leegloop)
Arbodienst per dag
per dag
Werkbare dagen netto
Bedrijfstak percentage's (BER)
WG
WN
grondslag
Vaste percentage's wettelijk
Pensioen LAP
17,1864%
7,8136%
premiegrondslag
WW/AWF 7,70%
Franchise pensioen
7,4350
PRIS-uurloon
WW/AWF Onbepaalde tijd 2,70%
O&O Fonds
1,60%
0,00%
premieloon
ZVW 7,00%
COV
0,13
gewerkte dagen
WAO basis 7,53%
Fysiotherapie
0,12
gewerkte dagen
CAO vergoeding Stukadoor
2,05
per dag
PAWW 0,40%
Aantal premiedagen
262,00
Roostervrije dagen
10,00
Vakantietoeslag
8,00%
Aan deze berekening kunnen geen rechten ontleend worden
 
INVULLEN
LOONKOSTEN BEREKENING Tabel Bedrag
Bruto uurloon
Loon
Prestatietoeslag
Geld of percentage, niet beide!
Vakantietoeslag 8,00%
Prestatietoeslag %
Pensioenpremie middelloon
Garantieloon
Diplomatoeslag
Loon voor loonheffing
Aantal uren
Aantal dagen
Werknemersverzekeringen
Geboortejaar
jaar
WW-AWF
LH-korting
WAO basis
Contract
WHK
Functie
ZVW
Website http://www.mijnafbouw.nl
Bedrijfstak eigen regelingen
Functiegroep
O&O Fonds
Pensioenpremie middelloon
Klik op uurloon uit loongebouw voor directe berekening.
Ongevallenverzekering
Vakvolwassen 1b 2b 3b 4b 5b 6b
Fysiotherapie
Geen ervaring 15,57 15,57 15,57 15,57 15,57 15,57
CAO vergoeding
1 jaar 15,85 16,19 16,53 17,12 18,32 20,55
2 jaar 16,55 16,91 17,27 17,89 19,14 21,46
OPSLAGEN
3 jaar 17,23 17,63 18,04 18,67 19,98 22,41
Verzekeringen
4 jaar of meer 17,23 18,10 18,78 19,46 20,81 23,35
Administratiekosten
Transitievergoeding
Jeugdloon
Ervaringsjaren
Arbodienst
Geen 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar
TOTAAL
16 jaar
17 jaar
Factor niet werkbare dagen
18 jaar
Kostprijs per uur
19 jaar
20 jaar
Loonkostenfactor
Leerlingen BBL-Niveau 2/3 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar
16 - 20 jaar
7,19 9,00 10,21 10,80
21 en ouder
10,49 10,49 10,80 11,42
Doelgroeplonen (*) Ervaring : Geen 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar
Inloopschalen (*)
1e halfjaar
2e halfjaar
* Alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van TBA, niet voor BBL.
  ** Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.        
     
Versie 2021
  Proforma Loonstrook        
Variabelen
Aantal uren
Aantal dagen
Loonheffingskorting
Bruto-Netto
Loon Netto
Garantieloon
Prestatietoeslag
Diplomatoeslag
Pensioenpremie lap
PAWW
Heffingsloon
Loonheffing
Inhouding WGA
Netto loon
CAO vergoeding
Netto loon incl. vergoeding
Overzicht werknemer
% Uren
Bruto Netto Netto Netto
loon loon vergoeding totaal
Loon
Pensioen werkgever
Pensioen werknemer
Totaal te ontvangen
Reserveringen
Vakantiedagen
Roostervrij
Vakantiegeld
8,00%
Aan deze berekening kunnen geen rechten ontleend worden
 
ABU