LoonkompasNL, eindelijk inzicht in uw werkelijke kostprijs.    
       
  Met loonberekeningen voor verschillende categorien personeel.    
  De berekeningen zijn gebaseerd op de Loonspecial van Bouwend Nederland.    
       
  De Loonspecial van Bouwend Nederland geeft u een heldere uitleg over diverse cao-afspraken, maar ook over    
  wettelijke regelingen. Daarnaast worden de bedrijfstak eigen regelingen (BTER) uitgelegd.    
       
  Deze webapplicatie geeft u de mogelijkheid om uw werkelijke loonkosten inzichtelijk te maken door gebruik te maken van uw    
  eigen bedrijfsspecifieke percentage's.    
       
  Daarnaast kunt u voor uw werknemer een Proforma berekening maken en afdrukken.    
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
  Ontwikkeld door Opstap personeelsdiensten, de specialist in Bouw-, Schilder-, en Afbouwbranche.    
                                 
  Minimum lonen                              
                                 
  Hoe hoog is het wettelijk minimum loon?    
       
  De hoogte van het minimumloon hangt tot de leeftijd van 21 jaar af van uw leeftijd.    
  De overheid past de bedragen van het minimumloon 2 keer per jaar aan de ontwikkeling van de gemiddelde cao-lonen    
  in Nederland aan, dit gebeurt op 1 januari en 1 juli.    
  De bedragen in de tabellen zijn brutobedragen.    
  Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van belasting en de premies die op uw loon worden ingehouden.    
       
  Minimum lonen bruto per 1 juli 2019.    
                                 
  leeftijd   per week per dag per uur                      
  21   377,45 75,49 9,44                      
  20   301,95 60,39 7,55                      
  19   226,45 45,29 5,66                      
  18   188,75 37,75 4,72                      
  17   149,10 29,82 3,73                      
  16   130,20 26,04 3,26                      
  15   113,25 22,65 2,83                      
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
  Bron : www.rijksoverheid.nl                              
                               
  Bedrijfsspecifieke percentages Invullen     2019-periode-8                  
                               
  WGA-lasten     Dagen/uren          
  ZW-Flex     Aantal uur 8,00        
  Totaal gedifferentieerde premie Whk     Aantal werkdagen 261,00        
              Aantal dagen TSF 18,00        
  Arbodienst per dag     Aantal dagen        
  Leegloop - Indirecte uren     Aantal weken 52,00        
  Verzekeringen                
  Administratiekosten     Doorbetaalde dagen          
  ziekte 5% - 1 dag     Vakantiedagen 20,00        
  Vorst eigen risico     Feestdagen 6,00        
          RDV collectief 10,00        
  Bedrijfstak percentage's (BTER) WG WN              
  Franchise pensioen 6,627 6,602 (260/261 dagen) Totaal doorbetaalde dagen        
  Pensioen Bouw Middelloon 12,8573% 7,3427%   Werkdagen        
  Pensioen Bouw Aanvulling 55- 6,4923% 3,7077%   Omrekeningsfactor 4-wk        
  Pensioen Bouw Aanvulling 55+ 1,250% 1,250%   Omrekeningsfactor 4-wk p/uur        
  Pensioen Bouw Arbeidsongeschiktheid 0,075% 0,075%              
  Premie SAB 0,970% 0,110%   Vaste percentage's wettelijk          
  Premie O&O Fonds 1,50% 0,00%   Sectorpremie Bouw kort 0,00%        
  Duurzaam inzetbaarheidsbudget   4,36%       Sectorpremie Bouw lang       0,00%        
  Premie 2e ziektejaar   0,70%     WW-AWF         3,60%        
  Cao vergoeding Bouw   2,16   per dag ZVW           6,95%        
  Wg vergoeding aanv. Ziektekosten 16,15   per 4-wk WAO basis 6,96%        
          Premie PAWW         0,30%        
                                 
                                 
                                   
Invullen
Loongebouw BOUW 2019-periode-8
Garantieloon
Prestatietoeslag
Klik op uurloon voor berekening!
Vast overeengekomen loon
Netto
Groep Tabel I
Tabel II
Bruto vergoeding
Gewerkt
A 14,04
15,72
Aantal uren
Reisuur
B 14,85
16,53
Aantal dagen
C 15,79
17,47
Geboortedatum Jaar
D 16,89
18,57
Loonheffingskorting
E 17,74
Loonkostenberekening WG WN Bedrag Kosten
Tabel III Garantieloon 16 t/m 21
Garantieloon
Leeftijd zonder met met
Prestatietoeslag
vakopl. BBL 2 BBL3
Vast overeengekomen loon
16 5,61
(40%)
Bruto vergoeding
17 6,31 8,18
(45%)
WG vergoeding aanv. Zkv
18 7,71 9,66 12,26 (55%)
BTER-Grondslag
19 9,12 11,15 14,29 (65%)
20 10,52 13,01 16,35 (75%)
Bruto loon
21 12,29 14,85 16,35 (87,5%)
TSF dagen
TSF vakantietoeslag 8,00%
Tabel IVa Instroom voor 01/09/2015
TSF Duurzame inzetbaarheid
Leeftijd In BBL 2 In BBL3
Ouderdomspensioen
16 6,18
Pensioenpremie 55-
17 6,96 9,33
Pensioenpremie 55-bouwloon
18 8,51 11,04
Premie SAB WN
19 10,05 12,75
Pensioenpremie AOP
20 11,61 14,86
Premie PAWW
21 13,53 17,01
Heffingsloon
22+ 15,46 17,01
WERKGEVERSLASTEN
ZVW
Tabel IVb Instroom vanaf 01/09/2015
WW-AWF
Leeftijd In BBL 2 In BBL3 In BBL3
Sectorpremie kort - lang
(jaar 1) (jaar 2)
WAO/WIA basis
16 4,65 5,26 5,93
Totaal WGA-premie Whk
17 5,34 6,03 6,75
ZW-Flex premie Whk
18 6,15 6,92 7,81
Premie 2e ziektejaar
19 7,11 7,98 8,98
20 8,34 9,33 10,53
BTER
21 9,80 11,01 12,41
Premie O&O Fonds
22+ 12,10 13,02 13,57
Cao vergoeding
Tabel V Inloopschaal 16 t/m 26 jaar
OPSLAGEN
Leeftijd 1e helft 2e helft
Arbodienst
16 3,85 4,44
Indirecte uren
17 4,39 5,03
Verzekeringen
18 5,30 6,11
Administratiekosten
19 6,19 7,17
20 7,60 8,58
21 9,12 10,18
Kostprijs incl opslagen
22 tm 26 10,62 11,76
Kostprijsfactor gewerkt
Kostprijsfactor reisuur
Aan deze berekening kunnen geen rechten ontleend worden.
PROFORMA BEREKENING 2019
Garantieloon
Prestatietoeslag
Vast overeengekomen loon
Bruto vergoeding
Aantal uren
Aantal dagen
Geboortedatum
Loonheffingskorting
WG WN
Bedrag
Netto
Garantieloon
Prestatietoeslag
Vast overeengekomen loon
Bruto vergoeding
WG vergoeding aanv. Zkv
Bruto loon
Storting TSF dagen
18
Storting TSF vakantietoeslag
8,00%
Storting TSF duurzame inzetbaarheid
Pensioen middelloon
Pensioenpremie 55-
Pensioenpremie 55-bouwloon
Pensioenpremie AOP
Premie SAB
Premie PAWW
Heffingsloon
Loonheffing
Inh. WGA
Totaal inhoudingen
Netto
Cao vergoeding
45% TSF dagen
45% TSF vakantietoeslag 8,00%
Totaal incl. 45% storting TSF
55% storting TSF dagen
55% storting TSF toeslag 8,00%
Netto incl. 55% storting TSF
Aan deze berekening kunnen geen rechten ontleend worden.
 
ABU