LoonkompasNL, eindelijk inzicht in uw werkelijke kostprijs.    
       
  Met loonberekeningen voor verschillende categorien personeel.    
  De berekeningen zijn gebaseerd op de Loonspecial van Bouwend Nederland.    
       
  De Loonspecial van Bouwend Nederland geeft u een heldere uitleg over diverse cao-afspraken, maar ook over    
  wettelijke regelingen. Daarnaast worden de bedrijfstak eigen regelingen (BTER) uitgelegd.    
       
  Deze webapplicatie geeft u de mogelijkheid om uw werkelijke loonkosten inzichtelijk te maken door gebruik te maken van uw    
  eigen bedrijfsspecifieke percentage's.    
       
  Daarnaast kunt u voor uw werknemer een Proforma berekening maken en afdrukken.    
                 
                     
                 
                 
               
               
                   
               
             
               
               
               
               
               
               
  Ontwikkeld door Opstap personeelsdiensten, de specialist in Bouw-, Schilder-, en Afbouwbranche.    
                                 
  Minimum lonen            
             
  Hoe hoog is het wettelijk minimum loon?    
       
  De hoogte van het minimumloon hangt tot de leeftijd van 21 jaar af van uw leeftijd.    
  De overheid past de bedragen van het minimumloon 2 keer per jaar aan de ontwikkeling van de gemiddelde cao-lonen    
  in Nederland aan, dit gebeurt op 1 januari en 1 juli.    
  De bedragen in de tabellen zijn brutobedragen.    
  Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van belasting en de premies die op uw loon worden ingehouden.    
       
  Minimum lonen bruto per 1 juli 2020.    
                 
  leeftijd   per week per dag per uur          
  21   387,70 77,54 9,69                
  20   310,15 62,03 7,75            
  19   232,60 46,52 5,82              
  18   193,85 38,77 4,85                
  17   153,15 30,63 3,83              
  16   133,75 26,75 3,34            
  15   116,30 23,26 2,91            
                 
                 
               
               
               
               
               
  Bron : www.rijksoverheid.nl                  
                             
  Bedrijfsspecifieke percentages Invullen       2020            
                         
  WGA-lasten       Dagen/uren        
  ZW-Flex       Aantal uur 8,00      
  Totaal gedifferentieerde premie Whk       Aantal werkdagen 262,00      
    Aantal dagen TSF 18,00      
  Arbodienst per dag       Aantal dagen      
  Leegloop - Indirecte uren       Aantal weken 52,00      
  Verzekeringen                
  Administratiekosten       Doorbetaalde dagen        
  ziekte 5% - 1 dag       Vakantiedagen 20,00      
  Vorst eigen risico       Feestdagen 6,00      
  Soort contract
  RDV collectief 10,00      
                     
  Bedrijfstak percentage's (BTER) WG   WN   Totaal doorbetaalde dagen        
  Franchise pensioen 6,759       Werkdagen        
  Pensioen Bouw Middelloon 13,9432%   8,2568%   Factor 4-wk        
  Pensioen Bouw Aanvulling 55- 6,4064%   3,7936%   Factor 4-wk p/uur        
  Pensioen Bouw Aanvulling 55+ 1,250%   1,250%                
  Pensioen Bouw Arbeidsongeschiktheid 0,075%   0,075%   Vaste percentage's wettelijk          
  Premie SAB 0,970%   0,110%   WW/AWF onbepaalde tijd 2,94%        
  Premie O&O Fonds 1,50%   0,00%   WW/AWF bepaalde tijd 7,94%        
  Duurzaam inzetbaarheidsbudget 4,36%       ZVW   6,70%        
  Premie 2e ziektejaar 0,70%       WAO basis   7,27%        
  Cao vergoeding Bouw 2,16   per dag   Premie PAWW 0,40%        
  Wg vergoeding aanv. Ziektekosten 16,15   per 4-wk              
                     
                         
                   
               
Invullen
Loongebouw BOUW 2020-juli
Garantieloon
Prestatietoeslag
Klik op uurloon voor berekening!
Vast overeengekomen loon
Netto
Groep Tabel I
Tabel II
Bruto vergoeding
Gewerkt
A 14,04
15,72
Aantal uren
Reisuur
B 14,85
16,53
Aantal dagen
C 15,79
17,47
Geboortedatum Jaar
D 16,89
18,57
Loonheffingskorting
E 17,74
Loonkostenberekening WG WN Bedrag Kosten
Tabel III Garantieloon 16 t/m 21
Garantieloon
Leeftijd zonder met met
Prestatietoeslag
vakopl. BBL 2 BBL3
Vast overeengekomen loon
16 5,61
(40%)
Bruto vergoeding
17 6,31 8,18
(45%)
WG vergoeding aanv. Zkv
18 7,71 9,66 12,26 (55%)
BTER-Grondslag
19 9,12 11,15 14,29 (65%)
20 10,52 13,01 16,35 (75%)
Bruto loon
21 12,29 14,85 16,35 (87,5%)
TSF dagen
TSF vakantietoeslag 8,00%
Tabel IVa Instroom voor 01/09/2015
TSF Duurzame inzetbaarheid
Leeftijd In BBL 2 In BBL3
Ouderdomspensioen
16 6,20
Pensioenpremie 55-
17 6,98 9,36
Pensioenpremie 55-bouwloon
18 8,53 11,07
Premie SAB WN
19 10,08 12,79
Pensioenpremie AOP
20 11,64 14,90
Premie PAWW
21+ 15,51 17,06
Heffingsloon
WERKGEVERSLASTEN
ZVW
Tabel IVb Instroom vanaf 01/09/2015
Leeftijd In BBL 2 In BBL3 In BBL3
WAO/WIA basis
(jaar 1) (jaar 2)
Totaal WGA-premie Whk
16 4,66 5,28 5,95
ZW-Flex premie Whk
17 5,36 6,05 6,77
Premie 2e ziektejaar
18 6,17 6,94 7,83
19 7,13 8,00 9,01
BTER
20 8,36 9,36 10,56
Premie O&O Fonds
21+ 12,14 13,06 13,61
Cao vergoeding
OPSLAGEN
Tabel V Inloopschalen
Arbodienst
Leeftijd 1e helft 2e helft
Indirecte uren
16 3,91 4,48
Verzekeringen
17 4,45 5,07
Administratiekosten
18 5,57 6,28
19 6,65 7,47
20 8,44 9,14
Kostprijs incl opslagen
21+ 10,78 11,87
Kostprijsfactor gewerkt
Kostprijsfactor reisuur
Aan deze berekening kunnen geen rechten ontleend worden.
PROFORMA BEREKENING 2020
Garantieloon
Prestatietoeslag
Vast overeengekomen loon
Bruto vergoeding
Aantal uren
Aantal dagen
Geboortedatum
Loonheffingskorting
WG WN
Bedrag
Netto
Garantieloon
Prestatietoeslag
Vast overeengekomen loon
Bruto vergoeding
WG vergoeding aanv. Zkv
Bruto loon
Storting TSF dagen
18
Storting TSF vakantietoeslag
8,00%
Storting TSF duurzame inzetbaarheid
Pensioen middelloon
Pensioenpremie 55-
Pensioenpremie 55-bouwloon
Pensioenpremie AOP
Premie SAB
Premie PAWW
Heffingsloon
Loonheffing
Inh. WGA
Totaal inhoudingen
Netto
Cao vergoeding
45% TSF dagen
45% TSF vakantietoeslag 8,00%
Totaal incl. 45% storting TSF
55% storting TSF dagen
55% storting TSF toeslag 8,00%
Netto incl. 55% storting TSF
Aan deze berekening kunnen geen rechten ontleend worden.
 
ABU