LoonkompasNL, eindelijk inzicht in uw werkelijke kostprijs.    
       
  Met loonberekeningen voor verschillende categorien personeel.    
  De berekeningen zijn gebaseerd op de Loonspecial van Bouwend Nederland.    
       
  De Loonspecial van Bouwend Nederland geeft u een heldere uitleg over diverse cao-afspraken, maar ook over    
  wettelijke regelingen. Daarnaast worden de bedrijfstak eigen regelingen (BTER) uitgelegd.    
       
  Deze webapplicatie geeft u de mogelijkheid om uw werkelijke loonkosten inzichtelijk te maken door gebruik te maken van uw    
  eigen bedrijfsspecifieke percentage's.    
       
  Daarnaast kunt u voor uw werknemer een Proforma berekening maken en afdrukken.    
                 
                     
                 
                 
               
               
                   
               
             
               
               
               
               
               
               
  Ontwikkeld door Opstap personeelsdiensten, de specialist in Bouw-, Schilder-, en Afbouwbranche.    
                                 
  Minimum lonen            
             
  Hoe hoog is het wettelijk minimum loon?    
       
  De hoogte van het minimumloon hangt tot de leeftijd van 21 jaar af van uw leeftijd.    
  De overheid past de bedragen van het minimumloon 2 keer per jaar aan de ontwikkeling van de gemiddelde cao-lonen    
  in Nederland aan, dit gebeurt op 1 januari en 1 juli.    
  De bedragen in de tabellen zijn brutobedragen.    
  Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van belasting en de premies die op uw loon worden ingehouden.    
       
  Minimum lonen bruto per 1 januari 2021.    
                 
  leeftijd   per week per dag per uur          
  21   388,80 77,76 9,72                
  20   311,05 62,21 7,78            
  19   233,30 46,66 5,83              
  18   194,40 38,88 4,86                
  17   153,60 30,72 3,84              
  16   134,15 26,83 3,35            
  15   116,65 23,33 2,92            
                 
                 
               
               
               
               
               
  Bron : www.rijksoverheid.nl                  
                             
  Bedrijfsspecifieke percentages Invullen       2021            
                         
  WGA-lasten       Dagen/uren        
  ZW-Flex       Aantal uur 8,00      
  Totaal gedifferentieerde premie Whk       Aantal werkdagen 262,00      
    Aantal dagen TSF 18,00      
  Arbodienst per dag       Aantal dagen      
  Leegloop - Indirecte uren       Aantal weken 52,00      
  Verzekeringen                
  Administratiekosten       Doorbetaalde dagen        
  ziekte 5% - 1 dag       Vakantiedagen 20,00      
  Vorst eigen risico       Feestdagen 5,00      
  Soort contract
  RDV collectief 10,00      
                     
  Bedrijfstak percentage's (BTER) WG   WN   Totaal doorbetaalde dagen        
  Franchise pensioen 6,966       Werkdagen        
  Pensioen Bouw Middelloon 15,9632%   9,0368%   Factor 4-wk        
  Pensioen Bouw Arbeidsongeschiktheid 0,075%   0,075%   Factor 4-wk p/uur        
  Premie SAB 3,260%   0,110%                
  Premie O&O Fonds 1,50%   0,00%   Vaste percentage's wettelijk          
  Duurzaam inzetbaarheidsbudget 4,36%       WW/AWF onbepaalde tijd 2,70%        
  Premie 2e ziektejaar 0,70%       WW/AWF bepaalde tijd 7,70%        
  Cao vergoeding Bouw 2,16   per dag   ZVW   7,00%        
  Wg vergoeding aanv. Ziektekosten 16,15   per 4-wk   WAO basis   7,53%        
      Premie PAWW 0,40%        
                 
Invullen
Loongebouw BOUW 2021
Garantieloon
Prestatietoeslag
Klik op uurloon voor berekening!
Vast overeengekomen loon
Netto
Garantieloon bouwplaatswerknemer 21+
Bruto vergoeding
Gewerkt
A 14,32
Aantal uren
Reisuur
B 15,15
Aantal dagen
C 16,11
Leeftijd
Jaar
D 17,23
Loonheffingskorting
E 18,09
Loonkostenberekening WG WN Bedrag Kosten
Garantieloon bouwplaatswerknemer 16 t/m 20
Garantieloon
zonder met met
Prestatietoeslag
Leeftijd vakopl. BBL 2 BBL3
Vast overeengekomen loon
16 5,72
(40%)
Bruto vergoeding
17 6,44 8,34
(45%)
WG vergoeding aanv. Zkv
18 7,86 9,65 12,51 (55%)
BTER-Grondslag
19 9,30 11,37 14,58 (65%)
20 10,73 13,27 16,68 (75%)
Bruto loon
TSF dagen
TSF vakantietoeslag 8,00%
Leerlingwerknemer BBL2 of 2 jarig BBL3
TSF Duurzame inzetbaarheid
In BBL 2 In BBL3 In BBL3
Ouderdomspensioen
Leeftijd
(jaar 1) (jaar 2)
Premie SAB WN
16 4,75 5,39 6,07
Pensioenpremie AOP
17 5,47 6,17 6,91
Premie PAWW
18 6,29 7,08 7,99
Heffingsloon
19 7,27 8,16 9,19
20 8,53 9,55 10,77
WERKGEVERSLASTEN
21+ 12,38 13,32 13,88
ZVW
WAO/WIA basis
Leerlingwerknemer 3-jarig BBL
Totaal WGA-premie Whk
In BBL3 In BBL3 In BBL3
ZW-Flex premie Whk
Leeftijd (jaar 1) (jaar 2) (jaar 3)
Premie 2e ziektejaar
16 4,75 5,39 6,07
17 5,47 6,17 6,91
BTER
18 6,29 7,08 7,99
Premie O&O Fonds
19 7,27 8,16 9,19
Cao vergoeding
20 8,53 9,55 10,77
21+ 12,38 13,32 13,88
OPSLAGEN
Arbodienst
Indirecte uren
Starttabel bouwplaatswerknemer
Verzekeringen
Leeftijd 1e halfjr 2e halfjr
Administratiekosten
16 3,94 4,53
17 4,48 5,13
18 5,60 6,35
Kostprijs incl opslagen
19 6,69 7,56
Kostprijsfactor gewerkt
20 8,50 9,24
Kostprijsfactor reisuur
21+ 10,85 12,01
Aan deze berekening kunnen geen rechten ontleend worden.
PROFORMA BEREKENING 2021
Garantieloon
Prestatietoeslag
Vast overeengekomen loon
Bruto vergoeding
Aantal uren
Aantal dagen
Leeftijd
Loonheffingskorting
WG WN
Bedrag
Netto
Garantieloon
Prestatietoeslag
Vast overeengekomen loon
Bruto vergoeding
WG vergoeding aanv. Zkv
Bruto loon
Storting TSF dagen
18
Storting TSF vakantietoeslag
8,00%
Storting TSF duurzame inzetbaarheid
Pensioen middelloon
Pensioenpremie AOP
Premie SAB
Premie PAWW
Heffingsloon
Loonheffing
Inh. WGA
Totaal inhoudingen
Netto
Cao vergoeding
45% TSF dagen
45% TSF vakantietoeslag 8,00%
Totaal incl. 45% storting TSF
55% storting TSF dagen
55% storting TSF toeslag 8,00%
Netto incl. 55% storting TSF
Aan deze berekening kunnen geen rechten ontleend worden.
 
ABU