LoonkompasNL is het instrument voor een correcte verloning.
Met ingang van 1 mei 2019 is het garantieloon met 1,5% verhoogd en het nieuwe functie- en
loongebouw in werking getreden.
De loonkosten worden op een andere manier berekend, met behulp van een factor van niet werkbare dagen.
De vakantietoeslag wordt daarom direct bij het loon opgeteld.
Er kunnen kleine verschillen zijn met de loonwijzer.
Heeft u vragen of opmerkingen, stuur dan een mail naar : info@loonkompasnl.nl
Ontwikkeld door Opstap B.V.
Minimum lonen
Hoe hoog is het wettelijk minimum loon?
De hoogte van het minimumloon hangt tot de leeftijd van 22 jaar af van uw leeftijd.
De overheid past de bedragen van het minimumloon 2 keer per jaar aan de ontwikkeling van de gemiddelde cao-lonen in Nederland aan.
Dit gebeurt meestal op 1 januari en 1 juli.
De bedragen in de tabellen zijn brutobedragen.
Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van belasting en de premies die op uw loon worden ingehouden.
Minimum lonen bruto per 1 juli 2019
leeftijd
per week per dag per uur
21
377,45 75,49 10,20
20
301,95 60,39 8,16
19
226,45 45,29 6,12
18
188,75 37,75 5,10
17
149,1 29,82 4,03
16
130,2 26,04 3,52
15
113,25 22,65 3,06
 
 
Bron : www.rijksoverheid.nl
Bedrijfsspecifieke percentage's
WGA
De premiepercentage's ontvangt u in een
ZW-Flex
beschikking van de Belastingdienst !
Totaal gedifferentieerde premie Whk *
Opslagen dagen
Dagen
Verzuim
Werkbare dagen
Weer-/vorstdagen
Overig (wettig verzuim/leegloop)
Vakantiedagen
dagen
Feestdagen 7
Overige opslagen
Roostervrije dagen 10
Verzekeringen
Verzuim
Administratiekosten
Weer-/vorstdagen
Transitie
Overig (wettig verzuim/leegloop)
Arbodienst per dag
per dag
Werkbare dagen netto
Bedrijfstak percentage's (BER)
WG
WN
grondslag
Vaste percentage's wettelijk
Pensioenpremie
13,5744%
6,6256%
premiegrondslag
Sectorpremie
0,00%
Pensioenpremie 55-
4,1844%
2,4156%
premiegrondslag
WW/AWF
3,60%
Pensioenpremie AOP
0,0500%
0,0500%
premiegrondslag
ZVW
6,95%
Franchise per uur
PRIS-uurloon
WAO basis
6,96%
O&O Fonds
1,02%
0,28%
premieloon
PAWW
0,30%
COV
0,13
gewerkte dagen
Franchise per jaar
13784,96
Fysiotherapie
0,12
gewerkte dagen
CAO vergoeding
2,05
per dag
Aantal premiedagen
261,00
Roostervrije dagen
10,00
Vakantietoeslag
8,00%
Standaard uren per dag
7,40
Aan deze berekening kunnen geen rechten ontleend worden
 
INVULLEN
LOONKOSTEN BEREKENING
Tabel Bedrag
Bruto uurloon
Loon
Prestatietoeslag Geld of percentage, niet beide!
Vakantietoeslag 8,00%
Prestatietoeslag %
Garantieloon
Diplomatoeslag %
Aantal uren
O&O fonds
Aantal dagen
PAWW
Geboortedatum jaar
Loon voor loonheffing
LH-korting
Werknemersverzekeringen
Zie http://www.mijnafbouw.nl
WW-AWF
Functie
Sectorpremie
WAO basis
Klik op uurloon uit loongebouw voor directe berekening.
WHK - gediff.
Vakvolwassen 1a 2a 3a 4a 5a
ZVW
Geen ervaring 14,88 14,88 14,88 14,88 14,88
1 jaar 15,14 15,38 15,83 16,07 16,10
Bedrijfstak eigen regelingen
2 jaar 15,81 15,88 16,78 17,25 17,31
O&O Fonds
3 jaar 16,46 16,36 17,28 17,77 17,83
Pensioenpremie middelloon
4 jaar of meer 16,46 16,52 17,45 17,95 18,01
Pensioenpremie min
Pensioenpremie AOP
Jeugdloon 1 2 3 4
Ongevallenverzekering
16 jaar 7,07 7,54 7,97 8,20
Fysiotherapie
17 jaar 8,18 8,74 9,23 9,49
CAO vergoeding
18 jaar 9,30 9,93 10,49 10,78
19 jaar 10,42 11,12 11,74 12,08
OPSLAGEN
20 jaar 11,90 12,71 13,42 13,80
Verzekeringen
Administratiekosten
Leerlingen BBL-Niveau 2/3
1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar
Transitievergoeding
16 - 20 jaar
6,78 8,48 9,62 10,18
Arbodienst
21 - 22 jaar
9,81 9,81 10,18 10,76
TOTAAL
23 jaar en ouder
10,76 11,04 11,88 12,44
Factor niet werkbare dagen
Doelgroeplonen (*) Ervaring : Geen 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar
Kostprijs per uur
Loonkostenfactor
Inloopschalen (*)
1e halfjaar
2e halfjaar
* Alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van TBA, niet voor BBL.
** Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Versie 2019
  Proforma Loonstrook                
Variabelen
Aantal uren
Aantal dagen
Geboortedatum
Loonheffingskorting
Bruto-Netto
Loon Netto
Garantieloon
Prestatietoeslag
Grondslag
O&O fonds
PAWW
Heffingsloon
Loonheffing
Overig
Inhouding WGA
Netto loon
CAO vergoeding
Netto loon incl. vergoeding
Overzicht werknemer
% Uren
Bruto Netto Netto Netto
loon loon vergoeding totaal
Loon
Pensioen werkgever
Pensioen werknemer
Totaal pensioenafdracht
Reserveringen
Vakantiedagen
Roostervrij
Vakantiegeld
8,00%
Aan deze berekening kunnen geen rechten ontleend worden
 
ABU