LoonkompasNL is het instrument voor een correcte verloning.
Dit tabblad moet nog gevuld worden met informatie !
Ontwikkeld door Opstap B.V.
Minimum lonen
Hoe hoog is het wettelijk minimum loon?
De hoogte van het minimumloon hangt tot de leeftijd van 22 jaar af van uw leeftijd.
De overheid past de bedragen van het minimumloon per jaar aan de ontwikkeling van de gemiddelde cao-lonen in Nederland.
Dit gebeurt meestal per 1 januari en 1 juli.
De bedragen in de tabellen zijn brutobedragen.
Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van belasting en de premies die op uw loon worden ingehouden.
Minimum lonen bruto per 1 januari 2019.
leeftijd
per week per dag per uur
22
372,90 74,58 9,94
21
316,95 63,39 8,45
20
261,05 52,21 6,96
19
205,10 41,02 5,47
18
177,15 35,43 4,72
17
147,30 29,46 3,93
16
128,65 25,73 3,43
15
111,85 22,37 2,98
 
 
Bron : www.rijksoverheid.nl
Bedrijfsspecifieke percentage's
WGA
ZW-Flex
Totaal gedifferentieerde premie Whk *
De premiepercentage's ontvangt u in een
beschikking van de Belastingdienst !
Opslagen dagen
Verzuim
Werkbare dagen netto
Weer-/vorstdagen
Niet werkbare dagen
Overig (wettig verzuim/leegloop)
Vakantiedagen
dagen
Feestdagen 7
Overige opslagen
Roostervrije dagen 10
Verzekeringen
Verzuim
Administratiekosten
Weer-/vorstdagen
Transitie
Overig (wettig verzuim/leegloop)
Arbodienst per dag
per dag
Werkbare dagen netto
Bedrijfstak percentage's (BER)
WG
WN
grondslag
Vaste percentage's wettelijk
Pensioen LAP
14,7864%
5,4136%
premiegrondslag
Sectorpremie Stucadoor 0,20%
Franchise pensioen
7,0410
PRIS-uurloon
WW/AWF
3,60%
O&O Fonds
1,02%
0,28%
premieloon
ZVW
6,95%
COV
0,13
gewerkte dagen
WAO basis
6,96%
Fysiotherapie
0,12
gewerkte dagen
CAO vergoeding Stukadoor
2,05
per dag
PAWW
0,30%
Aantal premiedagen
261,00
Roostervrije dagen
10,00
Vakantietoeslag
8,00%
Aan deze berekening kunnen geen rechten ontleend worden
 
INVULLEN
Calculator Loon & Functiestructuur per 1 mei 2019
Bruto uurloon
Prestatietoeslag * Geld of percentage, niet beide!
Ervaringsjaren
Prestatietoeslag %
Loongroep
Garantieloon
Garantieloon per 1 mei, incl 1,5%
Diplomatoeslag
Garantieloon nieuw loongebouw
Aantal uren
Prestatietoeslag in geld
Aantal dagen
Geboortedatum jaar
Netto loon
LH-korting
Kostprijs per uur
http://www.mijnafbouw.nl
Klik op uurloon uit loongebouw voor directe berekening.
Vakvolwassen, 22+ LG 1 LG 2 LG 3 LG 4
LOONKOSTEN BEREKENING
Tabel Bedrag
Geen ervaring 14,44
14,44 14,44
Loon
1 jaar 14,72
15,35 15,92
Vakantietoeslag 8,00%
2 jaar 15,35
16,04 16,63
Pensioenpremie middelloon
3 jaar 16,00
16,75 17,36
O&O fonds
4 jaar of meer 16,00
17,44 18,07
Loon voor loonheffing
Jeugdloon Geen 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar
Werknemersverzekeringen
Functiegroep 1 84% 88% 92% 96% 100% 104%
WW-AWF
16 jaar - 45% 6,04
Sectorpremie
17 jaar - 50% 6,71 7,04
WAO basis
18 jaar - 60% 8,07 8,44 8,82
WHK - gediff.
19 jaar - 70% 9,41 9,85 10,31 10,75
ZVW
20 jaar - 80% 10,75 11,27 11,77 12,29 12,80
Functiegroep 3
Bedrijfstak eigen regelingen
16 jaar - 45% 6,59
O&O Fonds
17 jaar - 50% 7,32 7,67
Pensioenpremie middelloon
18 jaar - 60% 8,78 9,20 9,62
Ongevallenverzekering
19 jaar - 70% 10,24 10,75 11,23 11,71
Fysiotherapie
20 jaar - 80% 11,71 12,27 12,84 13,40 13,95
CAO vergoeding
21 jaar - 90% 13,20 13,82 14,44 15,07 15,70 16,33
Functiegroep 4
OPSLAGEN
16 jaar - 45% 6,84
Verzekeringen
17 jaar - 50% 7,59 7,95
Administratiekosten
18 jaar - 60% 9,09 9,53 9,98
Transitievergoeding
19 jaar - 70% 10,62 11,12 11,62 12,15
Arbodienst
20 jaar - 80% 12,15 12,71 13,30 13,89 14,44
TOTAAL
21 jaar - 90% 13,65 14,30 14,95 15,60 16,26 16,67
Leerlingen BBL
Factor niet werkbare dagen
Niveau 2/3
1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar
Kostprijs per uur
16 - 20 jaar
6,69 8,36 9,47 10,04
Loonkostenfactor
21 - 22 jaar
10,15 10,15 10,15 10,60
23 jaar en ouder
10,60 10,87 11,71 12,27
  Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.                
                               
Versie 2019
  Proforma Loonstrook              
Variabelen
Aantal uren
Aantal dagen
Geboortedatum
Loonheffingskorting
Bruto-Netto
Loon Netto
Garantieloon
Prestatietoeslag
Diplomatoeslag
Pensioenpremie lap
Tussentelling
O&O fonds
PAWW
Heffingsloon
Loonheffing
Overig
Inhouding WGA
Netto loon
CAO vergoeding
Netto loon incl. vergoeding
Overzicht werknemer
% Uren
Bruto Netto Netto Netto
loon loon vergoeding totaal
Loon
Pensioen werkgever
Pensioen werknemer
Totaal te ontvangen
Reserveringen
Vakantiedagen
Roostervrij
Vakantiegeld
8,00%
Aan deze berekening kunnen geen rechten ontleend worden
 
ABU