Loonkompas is het instrument voor een correcte verloning.
Deze webapplicatie geeft u de mogelijkheid om uw werkelijke loonkosten inzichtelijk te maken door gebruik te maken van uw
eigen bedrijfsspecifieke percentage's.
Daarnaast wordt er voor uw werknemer een proforma Bruto-Netto berekening gemaakt die u kunt afdrukken.
Nieuwe cao
De cao-SAG heeft een looptijd van 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2019.
De cao is tot stand gekomen tussen de cao-partijen OnderhoudNL en de Landelijke Belangenvereniging (LBV).
De inhoud van de cao is modern, flexibel en toekomstbestendig, zo wordt er ingezet op naleving,
handhaving en de duurzame inzetbaarheid van werknemers.
Ook zijn in LoonkompasNL alle nieuwe wettelijke- en cao-premies opgenomen in de loonkostenberekeningen.
Loonkosten
De beeindiging van het Vakantiefonds heeft tot gevolg dat vanaf 2018 alle vrije dagen doorbetaald moeten worden
door de werkgever en jaarlijks acht procent vakantiegeld uitgekeerd wordt.
De kosten voor het doorbetalen van de vrije dagen zijn in LoonkompasNL opgenomen.
Disclaimer.
De gegevens van haar uitgave 'Loonkompas' zijn door OnderhoudNL beschikbaar gesteld voor deze applicatie.
OnderhoudNL stelt zich echter niet aansprakelijk voor de uitkomsten cq. gevolgen van de berekening die met deze applicatie zijn gemaakt.
Ontwikkeld door Opstap B.V. in samenwerking met OnderhoudNL.
Minimum lonen
Hoe hoog is het wettelijk minimum loon?
De hoogte van het minimumloon hangt tot de leeftijd van 22 jaar af van uw leeftijd.
De overheid past de bedragen van het minimumloon 2 keer per jaar aan de ontwikkeling van de gemiddelde cao-lonen in Nederland aan.
Dit gebeurt meestal op 1 januari en 1 juli.
De bedragen in de tabellen zijn brutobedragen.
Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van belasting en de premies die op uw loon worden ingehouden.
Minimum lonen bruto per 1 juli 2019
leeftijd
per week per dag per uur
21
377,45 75,49 10,07
20
301,95 60,39 8,05
19
226,45 45,29 6,04
18
188,75 37,75 5,03
17
149,10 29,82 3,98
16
130,20 26,04 3,47
15
113,25 22,65 3,02
 
 
Bron : www.rijksoverheid.nl
2019
Bedrijfsspecifieke percentage's
Dagen/uren
Aantal uur
7,50
WGA
Aantal werkdagen
261,00
ZW-Flex
Aantal werkdagen
52,00
Premie Whk
Niet productieve dagen
Betaalde dagen
Verzuim dagen
Vakantiedagen
25,00
Indirecte dagen (leegloop/vorst)
Feestdagen
7,00
RDV collectief
7,00
Verzuimdagen
Indirecte dagen
Overige opslagen
Totaal
Verzekeringen
Administratiekosten
Produktieve dagen
Arbodienst per dag
per dag
Factor
Bedrijfstak percentage's (BER)
grondslag
Vaste percentage's wettelijk
Pensioen schilder
16,445%
PRIS-loon
Sectorpremie kort
3,17%
Franchise pensioen
7,42
PRIS-uurloon
Sectorpremie lang
0,71%
Vakantietoeslag
8,00%
WW/AWF
3,60%
WN regeling
0,08%
Loon WFSV
ZVW
6,95%
WG regeling
0,42%
Loon WFSV
WAO basis
6,96%
Uitrustingsvergoeding
1,60
per dag
Vergoeding seniorendag
75,00
per dag
Aan deze berekening kunnen geen rechten ontleend worden
INVULLEN
LOONKOSTEN BEREKENING
lang
kort
Bruto uurloon
Fuwa toeslag
Heffingsloon (WFSV)
Netto :
Vakantietoeslag
Belaste vergoeding
Lang contract :
Grondslag sociale lasten
Aantal uren
Kort contract :
WAO/WIA basis
Aantal dagen
WHK - gediff.
Geboortedatum
jaar
ZVW
Loonheffingskorting
WW-AWF
WW/WAF (Sectorpremie)
Klik op een uurloon uit loongebouw voor directe berekening.
trede LG 1 LG 2 LG 3 LG 4 LG 5 LG 6 LG 7 LG 8 LG 9
Pensioen OP
9
18,76 19,82 20,88 22,03 23,56 25,21 26,96
Uitvoeringsregelingen
8 16,83 17,77 18,30 19,35 20,38 21,48 22,96 24,58 26,29
Uitrustingsvergoeding
7 16,26 17,17 17,83 18,91 19,84 20,92 22,38 23,95 25,61
6 15,71 16,58 17,34 18,45 19,32 20,39 21,80 23,33 24,94
TOTAAL
5 15,13 15,99 16,88 18,02 18,80 19,83 21,21 22,70 24,27
4 14,59 15,39 16,40 17,45 18,27 19,27 20,61 22,04 23,60
OPSLAGEN
3 14,01 14,80 15,95 16,90 17,76 18,73 20,02 21,41 22,92
Verzekeringen
2 13,47 14,21 15,45 16,37 17,22 18,18 19,44 20,79 22,26
Administratiekosten
1
14,99 15,85 16,72 17,63 18,85 20,18 21,58
Arbodienst
aanloop LG 1 LG 2 LG 3 LG 4 LG 5
TOTAAL
2e jaar (80%) 10,78 11,35 12,00 12,67 13,36
Kostprijs per uur
1e jaar (65%) 8,75 9,23 9,75 10,30 10,85
Kostprijs inclusief dagen
Loonkostenfactor
  Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.       Versie 2019-juli.
  Proforma Loonstrook                  
Variabelen
Aantal uren
Aantal dagen
Geboortedatum
Loonheffingskorting
Loon Netto
Loon
Pris loon
Fuwa toeslag
Vast overeengekomen loon
Belaste vergoeding
Pensioen OP
Heffingsloon (loon voor WFSV)
Loonheffing
Overig
Inhouding WGA
Uitvoeringsregelingen
Netto loon
CAO vergoeding
Netto loon incl. vergoeding
Overzicht werknemer
Bruto Netto Netto Netto
loon loon vergoeding totaal
Loon
Vakantiegeld (8%)
Pensioen werkgever
Pensioen werknemer
Totaal te ontvangen
Aan deze berekening kunnen geen rechten ontleend worden, versie 2019-juli.
ABU