Loonkompas is het instrument voor een correcte verloning.
Deze webapplicatie geeft u de mogelijkheid om uw werkelijke loonkosten inzichtelijk te maken door gebruik te maken van uw
eigen bedrijfsspecifieke percentage's.
Daarnaast wordt er voor uw werknemer een proforma Bruto-Netto berekening gemaakt die u kunt afdrukken.
Ontwikkeld door Opstap B.V.
Minimum lonen
Hoe hoog is het wettelijk minimum loon?
De hoogte van het minimumloon hangt tot de leeftijd van 21 jaar af van uw leeftijd.
De overheid past de bedragen van het minimumloon 2 keer per jaar aan de ontwikkeling van de gemiddelde cao-lonen in Nederland aan.
Dit gebeurt meestal op 1 januari en 1 juli.
De bedragen in de tabellen zijn brutobedragen.
Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van belasting en de premies die op uw loon worden ingehouden.
Minimum lonen bruto per 1 juli 2020
leeftijd
per week per dag per uur
21
387,70 77,54 10,34
20
310,15 62,03 8,27
19
232,60 46,52 6,20
18
193,85 38,77 5,17
17
153,15 30,63 4,08
16
133,75 26,75 3,57
15
116,30 23,26 3,10
 
 
Bron : www.rijksoverheid.nl
2020
Bedrijfsspecifieke percentage's
Dagen/uren
Aantal uur
7,50
WGA
Aantal werkdagen
262,00
ZW-Flex
Aantal werkdagen
52,00
Premie Whk
Niet productieve dagen
Betaalde dagen
Verzuim dagen
Vakantiedagen
25,00
Indirecte dagen (leegloop/vorst)
Feestdagen
6,00
Roostervrije dagen
7,00
Verzuimdagen
Indirecte dagen
Overige opslagen
Totaal
Verzekeringen
Administratiekosten
Produktieve dagen
Arbodienst per dag
per dag
Factor
Bedrijfstak regelingen
WG
WN
Vaste percentage's wettelijk
BpfBOUW middelloon
16,0486%
6,1514%
Arbeidsongeschiktheidspensioen
0,0650%
0,0350%
Franchise pensioen
7,265
per uur
WW/AWF bepaalde tijd 7,94%
Vakantietoeslag
8,25%
WW/AWF onbepaald tijd 2,94%
EHBO
5,93
per week
ZVW
6,70%
Gereedschap
0,57
per dag
WAO basis
7,27%
Reiskostenvergoeding
1,00
per werkdag
SSWT
1,25%
PAWW
0,40%
Aan deze berekening kunnen geen rechten ontleend worden
INVULLEN
Loonkostenberekening
Bruto uurloon
Toeslag per uur
Loon per uur
Garantieloon
Netto :
Bovenschaligheidstoeslag
Vergoeding
Loonkosten per uur:
Aantal uren
Bedrijfstakeigen regelingen
Aantal dagen
Pensioenpremie
Loonjaar
jaar
Arbeidsongeschiktheid
Loonheffingskorting
SSWT
Gereedschapsvergoeding
Klik op een uurloon uit loongebouw voor directe berekening.
Reiskostenvergoeding
Jr A B C D E F G H I
12
28,79
Grondslag sociale lasten
11
18,62 21,48 24,06 26,10 28,36
WW-AWF
10
18,26 21,08 23,66 25,69 27,93
ZVW
9
16,23 17,90 20,67 23,25 25,29 27,50
WAO/WIA basis
8
15,90 17,54 20,27 22,85 24,88 27,07
WHK - gediff.
7
12,91 14,28 15,56 17,17 19,87 22,45 24,48 26,65
6
12,67 13,96 15,23 16,81 19,46 22,05 24,07 26,22
Totaal
5
12,43 13,64 14,90 16,45 19,06 21,65 23,67 25,79
4
12,19 13,32 14,57 16,09 18,66 21,25 23,27 25,36
Vakantietoeslag
3 11,24 11,95 13,00 14,24 15,73 18,25 20,85 22,86 24,93
Sociale lasten
2 11,04 11,72 12,68 13,91 15,37 17,85 20,45 22,46 24,50
1 10,84 11,48 12,36 13,57 15,00 17,45 20,05 22,05 24,08
Totale loonkosten
0 10,63 11,24 12,04 13,24 14,64 17,04 19,65 21,65 23,65
OPSLAGEN divers
Zonder vakopleiding
Tijdens opleiding
Verzekeringen
A B C D
nivo 1 nivo 2 nivo 3
Administratiekosten
20 10,63 11,24 12,04 13,24
10,91 11,19 13,98
Arbodienst
19 9,38 9,92 10,62 11,67
9,63 9,86 12,11
TOTAAL
18 8,1 8,55 9,15 10,06
8,32 8,52 10,76
Kostprijs per uur
17 6,83 7,22 7,72 8,47
Kostprijs inclusief dagen
16 5,86 6,18 6,61 7,25
Loonkostenfactor
  Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.       Versie 2020-juli.  
 
  Proforma Loonstrook            
Variabelen
Aantal uren
Aantal dagen
Geboortedatum
Loonheffingskorting
Loon Netto
Loon
Garantieloon
Bovenschaligheidstoeslag
Vast overeengekomen loon
Belaste vergoeding
Pensioen middelloon
Arbeidsongeschiktheidpensioen
PAWW
Heffingsloon
Loonheffing
Overig
Inhouding WGA
Gereedschap- en kledinggeld
Reiskostenvergoeding
Netto loon incl. vergoeding
Overzicht werknemer
Bruto
Netto
loon
totaal
Loon
Vakantiegeld
Pensioen
Pensioen werkgever
Pensioen werknemer
Totaal te ontvangen
Aan deze berekening kunnen geen rechten ontleend worden, versie 2020-juli.
ABU