< Terug naar de website

Berekening transitievergoeding meerdere tijdvakken.                      
                               
Naam werknemer                  
                               
Welke CAO?
                 
Heeft u meer dan 25 werknemers?
                     
Standaard uren per 4-week                      
Geboortedatum   (dd-mm-jjjj)                  
Bruto uurloon             Leeftijd      
Toeslag (bedrag  per uur)             Uurloon incl. vakantietoeslag    
Toeslag (percentage per uur)           Jaarbedrag    
Afwijkend loon laatste 12 maanden / contract             Maandbedrag    
Bedrag variabel/vaste looncomponenten per 4-week             Factor afwijkend loon (naar rato)      
                             
Omschrijving Indienst Uitdienst Onderbreking Maanden   Opmerking         Omschrijving   Aantal  Aantal  
          Aantal halve jaren <= 10 jaar   (1/6)
        Aantal halve jaren > 10 jaar   (1/4)
        Aantal halve jaren > 10 jaar en 50+   (1/2)
        Totaal aantal halve jaren      
        Totaal aantal maandsalarissen      
                 
                 
        Transitievergoeding werknemer    
                 
        Werkgeverskosten    
Totaal                
                      De transitievergoeding is loon uit vroegere dienstbetrekking, groene tabel.
Aan deze berekening kunnen geen rechten ontleend worden             Bedrag vergoeding wordt verhoogd met percentage ZVW (6,75%).
ABU