ABU
Staat uw cao er niet bij?
Loonkompas is het instrument voor een correcte verloning..
Met loonberekeningen voor verschillende categorieën personeel: 
de schilder, leerlingen, 55+-ers, etc. Daarnaast geeft Loonkompas een heldere uitleg over diverse cao-afspraken, maar ook over
diverse wettelijke regelingen. Last but not least kunt u diverse premies terug vinden, zoals de WW-premie, premie voor het 
pensioenfonds, het O&O fonds, etc.
Deze webapplicatie geeft u de mogelijkheid om uw werkelijke loonkosten inzichtelijk te maken door gebruikt te maken van uw
eigen bedrijfsspecifieke percentage's.
Daarnaast wordt er voor uw werknemer een Bruto-Netto berekening gemaakt die u kunt afdrukken.
Disclaimer.
De gegevens van haar uitgave 'Loonkompas'  zijn door OnderhoudNL beschikbaar gesteld voor deze applicatie.
OnderhoudNL stelt zich echter niet aansprakelijk voor de uitkomsten cq. gevolgen van de berekening die met deze applicatie zijn gemaakt.
Ontwikkeld door Opstap B.V. in samenwerking met OnderhoudNL.
Bedrijfsspecifieke percentage's
WGA-vast
WGA-Flex
ZW-Flex
Totaal gedifferentieerde premie Whk
Arbodienst per dag
per dag
Verzuim 
Indirecte uren 
Verzekeringen
Administratiekosten
Bedrijfstak percentage's (BER)
grondslag
Vaste percentage's wettelijk
Vakantiefonds, werknemer 18 jaar en ouder
26,266%
pris-uurloon
Sectorpremie Schilder kort 15,91%
Vakantiefonds, werknemer 17 jaar
28,564%
pris-uurloon
Sectorpremie Schilder lang 3,57%
Vakantiefonds, werknemer 16 jaar
30,052%
pris-uurloon
WW/AWF
2,15%
Pensioen Schilder
19,25%
premiegrondslag
ZVW
7,50%
Franchise pensioen
6,94
pris-uurloon
WAO basis
5,45%
O&O Fonds Werknemer
1,50%
premieloon
O&O Fonds werkgever
1,05%
premieloon
55+
2,82
gewerkte dagen
COV
0,15
gewerkte dagen
ADM
2,00
gewerkte dagen
CAO vergoeding Schilder
1,55
per dag
Aan deze berekening kunnen geen rechten ontleend worden
 
Minimum lonen
Hoe hoog is het wettelijk minimum loon?
De hoogte van het minimumloon hangt tot de leeftijd van 23 jaar af van uw leeftijd. 
De overheid past de bedragen van het minimumloon 2 keer per jaar aan de ontwikkeling van de gemiddelde cao-lonen in Nederland aan. 
Dit gebeurt op 1 januari en 1 juli.
De bedragen in de tabellen zijn brutobedragen. 
Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van belasting en de premies die op uw loon worden ingehouden.
Minimum lonen bruto per 1 juli 2014.
leeftijd
per week per dag per uur
23
345,05 69,01 9,20
22
293,30 58,66 7,82
21
250,15 50,03 6,67
20
212,20 42,44 5,66
19
181,15 36,23 4,83
18
157,00 31,40 4,19
17
136,30 27,26 3,63
16
119,05 23,81 3,17
15
103,50 20,70 2,76
Bron : www.rijksoverheid.nl
INVULLEN
LOONKOSTEN BEREKENING lang
kort
Bruto uurloon
Heffingsloon
Fuwa toeslag
Verlofwaarde
Lang contract :
Pensioen OP
Aantal uren 
Kort contract (< 1 jaar) :
O&O Fonds
Aantal dagen
COV
Geboortedatum
jaar
55+
LH-korting
ADM
Cao vergoeding Schilder
Klik op een uurloon uit loongebouw voor directe berekening.
trede
LG 1 LG 2 LG 3 LG 4 LG 5 LG 6 LG 7 LG 8 LG 9
WERKGEVERSLASTEN
9
17,20 18,17 19,15 20,20 21,62 23,12 24,73
WW-AWF
8 15,44 16,29 16,77 17,75 18,68 19,70 21,06 22,54 24,11
ZVW
7 14,91 15,75 16,35 17,35 18,19 19,19 20,52 21,96 23,50
WAO basis
6 14,40 15,20 15,90 16,92 17,72 18,69 19,99 21,39 22,88
Sectorpremie Schilder
midden 5 13,88 14,66 15,49 16,52 17,24 18,18 19,45 20,81 22,26
WHK - gediff.
4 13,38 14,12 15,04 16,01 16,76 17,68 18,91 20,21 21,65
TOTAAL
3 12,85 13,58 14,62 15,51 16,28 17,17 18,36 19,64 21,02
2 12,36 13,03 14,18 15,01 15,80 16,67 17,83 19,06 20,41
OPSLAGEN
1
13,75 14,53 15,33 16,16 17,29 18,50 19,80
Verzuim Schilder
Indirecte uren
aanloop
LG 1 LG 2 LG 3 LG 4 LG 5
Verzekeringen
85,00%
10,51 11,07 11,69 12,35 13,03
Administratiekosten
70,00%
8,65 9,12 9,63 10,17 10,73
Arbodienst
50,00%
6,18 6,52 6,88 7,27 7,67
40,00%
4,94 5,21 5,50 5,81 6,13
TOTAAL
Kostprijs
Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Loonkostenfactor 
 
Bruto uurloon
Fuwa toeslag
Vast overeengekomen loon
Aantal uren 
Aantal dagen
Geboortedatum
Loonheffingskorting
Bruto-Netto
Loon Netto
Pris loon
Fuwa toeslag
Verlofwaarde 
Pensioen OP
Tussentelling
O&O Fonds werknemer
Heffingsloon
Loonheffing
Inhouding WGA
Netto loon
CAO vergoeding
Netto loon incl. vergoeding
Aan deze berekening kunnen geen rechten ontleend worden
 
ABU